מאמרים

כיצד בנוי ביטוח הרכב? - חלק שני

היא מגדירה מה ההסתברות לכך שכל מצב יתרחש. בדוגמת ביטוח הרכב – היא מנסה להגיע להסתברות מסוימת בה הגיוני כי רכבך ייגנב. אז היא מחשבת את תוחלת הרווח שלה, כלומר – כמה היא תרוויח בכל מצב (אם הרכב לא נגנב – היא הרוויחה את דמי הביטוח, אם הוא כן נגנב היא תרוויח את דמי הביטוח פחות הפיצוי שתשלם לך), כפול ההסתברות לאותו מצב. לדוגמה – אם ההסתברות לכך שרכבך ייגנב היא 40% (נאמר ואתה גר באזור מפוקפק..), המספר המתקבל מהחישוב הבא הוא תוחלת הרווח: 40% כפול דמי הביטוח בניכוי הפיצוי שהיא תשלם לך + 60% כפול דמי הביטוח.

לאחר שמחשבת החברה את תוחלת הרווח שלה וגם פרטים נוספים, היא מחליטה אילו דמי ביטוח לגבות. מן הסתם, תגבה החברה פרמיה נוספת מעבר לדמי הביטוח שמבטיחים כי תשואת הרווח שלה תהיה אפס, כלומר – סך הכנסותיה בשני המקרים יהיו מאוזנים. תגבה מן הצרכן פרמיה נוספת אשר תבטיח כי חברת הביטוח תרוויח. כאן גם נוצר המקום לתחרות בין חברות הביטוח – כל חברה יכולה להוריד את דמי הביטוח שהיא גובה על מנת למשוך אליה לקוחות, עד שהיא מגיעה לתוחלת רווח אפס.

 

עולם הביטוח הוא מורכב, אך הבנה לעומק כיצד עובד המנגנון הזה יכולה לסייע בעת רכישת ביטוח רכב, או כל סוג ביטוח אחר.

חזרה לחלק ראשון